ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การตรวจสุขภาพ การตรวจร่างกาย, สุขภาพเป็นเอก

สนทนาภาษาจีน เกี่ยวกับวันพ่อ
บทอ่านเรื่อง 检查身体 ตรวจร่างกาย
คำศัพท์จากเรื่อง 检查身体 ตรวจร่างกาย