ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
กิจกรรมยามว่าง และนิทานจีนเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับอีกา งานอดิเรก

คำศัพท์จากเรื่อง 业余活动 งานอดิเรก
ประโยคสนทนาเรื่อง 业余活动 งานอดิเรก
กิจกรรมถาม-ตอบ เรื่อง 业余活动 งานอดิเรก