ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
คอมพิวเตอร์ และการเรียนภาษาจีนในอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เครื่องมืออันมหัศจรรย์

บทอ่านเรื่อง 神奇的电脑 คอมพิวเตอร์เครื่องมืออันมหัศจรรย์
การใช้ 还 (ยัง)
การใช้ 还 (ยัง) (ต่อ)