ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
นิทานจีนเรื่อง หมาป่ากับลูกแกะและเถียงจี้แข่งม้า นิทานสำนวนจีน 2

ทบทวนคำศัพท์จากเรื่อง 田忌赛马 เถียนจี้แข่งม้า
ฝึกอ่านและแปลเรื่อง 田忌赛马 เถียนจี้แข่งม้า
การใช้ 有 (หรือ) 没有 (เปรียบเทียบ)
เอกสารดาวน์โหลด