ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
การจองห้องพัก, การต้อนรับแขก การต้อนรับแขก

ทบทวนคำศัพท์
การใช้ (并) ทั้งยัง
การใช้ (并) ทั้งยัง (ต่อ) และแบบฝึกหัด