ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ซื้อของที่กรุงเทพฯ, เมืองไทย : ดินแดนแห่งผลไม้ บทเรียนสำหรับอ่าน

บทอ่านเรื่อง กลิ่นหอมของกับข้าว และเสียงดังจากเงินเหรียญ
แต่งประโยคจากคำศัพท์ 用词语造句
แต่งประโยคจากคำศัพท์ 用词语造句 (ต่อ)