ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
อาหารในเมืองไทย, มารยาทในงานเลี้ยง บทเรียนสำหรับอ่าน

คำศัพท์จากเรื่อง ห้ามแอบดู 阅读课文: 不许偷看
บทอ่านเรื่อง ห้ามแอบดู 阅读课文: 不许偷看
ทบทวนคำศัพท์