ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และขอบคุณ ขอบคุณ : คำศัพท์ การใช้คำแสดงความยกย่อง

ฝึกอ่านคำศัพท์ เช่น 谢谢 ขอบคุณ , 请 เชิญ โปรด ,... 东方 大饭店 โรงแรมตงฟาง
ฝึกอ่านคำศัพท์บนกระดาน 我 (的) 妈妈很忙.
คำศัพท์ เช่น 谢谢 ขอบคุณ , 不客气 ไม่ต้องเกรงใจ