ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
พระนครศรีอยุธยา, พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา, พระราชวังบางปะอิน

แปลบทอ่านเรื่อง ประเทศไทย <泰国>
แปลบทอ่านเรื่อง ประเทศไทย <泰国> (ต่อ)
ลักษณะภูมิประเทศของไทย