ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง, วัดพระแก้ว 2

แปลบทอ่านเรื่อง พระบรมมหาราชวัง <大皇宫>
ฟังเพลง 北京欢迎你
แปลเพลง 北京欢迎你