ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, ประเทศไทย-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของชนชาติไทย

ทบทวนคำศัพท์
บทอ่านเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 泰民族的风俗习惯
กิจกรรม ฟังเพลง, เขียนตามคำศัพท์ตามคำบอก