ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, ประเทศไทย-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม 1

บทอ่านเรื่อง ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม 泰国---微笑的国度
แปลบทอ่านเรื่อง ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม
แบบฝึกหัด