ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, ประเทศไทย-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม บทเรียนสำหรับอ่าน

บทอ่านเรื่อง 说跑了客人พูดจนแขกลุกหนี
ฝึกอ่านคำศัพท์
ฝึกอ่านเรื่อง 说跑了客人 พูดจนแขกลุกหนี
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-