ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
วันและเทศกาลที่สำคัญของไทย วันเทศกาลสำคัญของประเทศไทย 1

การใช้ 的假期
บทเรียนเรื่อง เทศกาลลอยกระทง 水灯节
คำศัพท์เรื่อง เทศกาลลอยกระทง 水灯节