ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
โครงกลอนโบราณ และนิทานจีน โคลงกลอนโบราณ และนิทานจีน 2

บทเรียนเรื่อง หลี่สือเจิน
การใช้ “上去” (ขึ้นไป)
แต่งประโยค โดยใช้ 上去, คำศัพท์เรื่อง หมอศัลยกรรมภายนอก