ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
นิทานจีนเรื่อง พระอาทิตย์ และค้างคาวกับเรดาร์ นิทานจีน

ทบทวนคำศัพท์เรื่อง พี่น้องฝาแฝด 孪生兄弟
เกมบัตรคำ
บทเรียนเรื่อง เทศกาล 立春