ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณเป็นคนชาติไหน ระบบเสียง : สระประสม สระเสียงจมูก สระเดี่ยว พยัญชนะต้น

ลำดับขีด 您 ... 信/ ขอบคุณ... 行(hang)
在(zai) … 九 เก้า
ร้องเพลง 甜蜜蜜 และฝึกร้องเพลง