ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ยินดีต้อนรับและการแนะนำ ฉันขอแนะนำให้รู้จัก : คำศัพท์, ไวยากรณ์

การ์ดอวยพรตามเทศกาลต่างๆ ประโยคคำอวยพร
การแต่งประโยค ต้อนรับแขก ณ ท่าอากาศยาน
ฝึกอ่านบทสนทนา เช่น 你是 李 天龙 先生 吗 ? สวัสดี คุณคือ หลี่เทียนหลงใช่ไหม