ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ยินดีต้อนรับและการแนะนำ นี่คือคุณพ่อของฉัน : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนคำศัพท์
แบบฝึกหัด ใส่อักษรพินอินให้ตรงกับภาษาจีน
ฝึกแต่งประโยคให้ถูกต้องหลักไวยากรณ์