ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มหาวิทยาลัย นี่คือคณะภาษาตะวันออกของเรา : คำศัพท์, ไวยากรณ์

有 (คำกริยา), 是 (แสดงถึงการมีอยู่)
ฝึกแต่งประโยค เขียนหน้าชั้นคนละประโยค
七夕节 เทศกาลความรักของจีน เรื่องหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัว