ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มหาวิทยาลัย นี่คือคณะภาษาตะวันออกของเรา : คำศัพท์, ไวยากรณ์

นี่คือคณะภาษาตะวันออกของเรา (这是我们 东语系)
ฝึกเขียนคำศัพท์, ความหมายของคำศัพท์
การใช้ 几(กี่) และ多少 (เท่าไร)