ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มหาวิทยาลัย ใครสอนการพูดแก่คุณ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

บทสนทนา 这是我们东语系 นี่คือคณะภาษาตะวันออกของเรา
ฝึกอ่านบทสนทนา, ฝึกแต่งประโยคคำถาม
แบบฝึกหัด ประโยคคำถาม, ฟังเพลงวันแม่