ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ครอบครัว ครอบครัวของคุณมีกี่คน : คำศัพท์, ไวยากรณ์

แบบฝึกหัด
ประโยคบทสนทนา เติมข้อความลงบทสนทนาให้สมบูรณ์
อ่านเรื่องสั้น ถาม-ตอบจากเรื่องสั้น