ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ครอบครัว เธอทำงานด้วยความมานะ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

แบบฝึกหัด 我来介 绍 一下。ขอแนะนำสักประเดี๋ยว
เขียนประโยคพินอิน
เติมคำในประโยคเป็นพินอิน , การอ่านหมายเลขโทรศัพท์