วิทยาศาสตร์
อวัยวะสำคัญของร่างกาย อวัยวะสำคัญ - ตา หู
เต้นตามจังหวะเพลง, อวัยวะที่สำคัญ
เต้นตามจังหวะเพลง, อวัยวะที่สำคัญ
ส่วนประกอบของตา, ประโยชน์
วาดภาพดวงตา, อธิบายและให้ดูภาพประกอบ, สรุป