วิทยาศาสตร์
อวัยวะสำคัญของร่างกาย อวัยวะสำคัญ - จมูก ปาก ฟัน
แนะนำรายวิชา
แนะนำรายวิชา
ส่วนประกอบของจมูก ได้แก่ สันจมูก รูจมูก ดั้งจมูก กระดูกอ่อน
หน้าที่ของจมูก ใช้หายใจ ดมกลิ่น
กิจกรรม วาดภาพของจมูก