วิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา และสัตว์ รอบตัวเรามีอะไรบ้าง
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรมออกกำลังกาย
ทบทวนเรื่องอวัยวะสัมพันธ์กันอย่างไร / สิ่งต่างๆรอบตัวเรา
กิจกรรม นักเรียนวาดสิ่งอยู่รอบตัวเรา
นิทานเรื่อง ท้องร้องจ๊อก จ๊อก