วิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา และสัตว์ ทดสอบหลังเรียนเรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา และสัตว์
แนะนำรายวิชา, เต้นตามจังหวะเพลง , ทดสอบหลังเรียน ( ข้อ 1-4)
แนะนำรายวิชา, เต้นตามจังหวะเพลง , ทดสอบหลังเรียน ( ข้อ 1-4)
ทดสอบหลังเรียน ( ข้อ 5-10)
เฉลยแบบทดสอบ, นิทานผีเสื้อกับคางคก, ข้อคิดจากนิทาน