วิทยาศาสตร์
ท้องฟ้าแสนสวย ท้องฟ้าแสนสวย
เตรียมความพร้อม, ทบทวนเรื่องดิน
เตรียมความพร้อม, ทบทวนเรื่องดิน
ศึกษาภาพท้องฟ้าแสนสวย
นิทานเรื่อง เต่าจะบิน
กิจกรรม วาดภาพท้องฟ้าแสนสวย