วิทยาศาสตร์
ของเล่น-ของใช้ ของเล่นของใช้ทำจากอะไร
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
ของเล่นของใช้ทำมาจากอะไร
กิจกรรม สังเกตสิ่งของต่างๆ ทำมาจากอะไร
แบบบันทึกกิจกรรม ของเล่นของใช้ทำมาจากอะไร