วิทยาศาสตร์
มาออกแรงกันเถอะ มาออกแรงกันเถอะ
เตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อม
ตัวอย่างภาพการออกแรง เช่น การวิ่ง การยกน้ำหนัก
กิจกรรม การใช้พลังงานของร่างกาย