วิทยาศาสตร์
มาออกแรงกันเถอะ ทดสอบหลังเรียน (ของเล่นของใช้, แรง)
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
แบบทดสอบเรื่อง ของเล่นของใช้, แรงดึง-แรงผลัก (1vdo ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบเรื่อง ของเล่นของใช้, แรงดึง-แรงผลัก (1vdo ข้อ)
นิทาน เพื่อนรักเพื่อนกัน