วิทยาศาสตร์
ชีวิตของสัตว์ (จำแนกกลุ่มสัตว์, ประโยชน์ของสัตว์) การจำแนกกลุ่มสัตว์
แนะนำรายวิชา, เต้นประกอบเพลง
แนะนำรายวิชา, เต้นประกอบเพลง
ภาพใครกินใคร,สรุป
จำแนกกลุ่มสัตว์ตามอาหารที่สัตว์กิน สรุปเนื้อหา