วิทยาศาสตร์
แม่เหล็ก มารู้จักกับแม่เหล็กกันเถอะ (ชนิดแม่เหล็ก, ขั้วแม่เหล็ก)
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
นิทานเรื่อง นกน้อยผึ้งน้อยผู้มีน้ำใจ
แม่เหล็ก : รูปร่างของแม่เหล็ก, ชนิดของแม่เหล็ก
กิจกรรม วาดภาพรูปร่างของแม่เหล็ก