วิทยาศาสตร์
ทบทวนและแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
นิทานเรื่อง ชื่อดำน้ำใจดี
แม่เหล็ก : รูปร่างแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก
ถามตอบ แม่เหล็ก