วิทยาศาสตร์
ชีวิตสัมพันธ์ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
แนะนำเนื้อหาและทบทวน ประวัติ สืบ นาคเสถียร นิทาน ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
แนะนำเนื้อหาและทบทวน ประวัติ สืบ นาคเสถียร นิทาน ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
ความหมายของสิ่งแวดล้อม, ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในห้อง, ความสัมพันธ์
กิจกรรมให้วาดภาพ, อธิบายที่นักเรียนวาด