วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น - ดิน น้ำ แร่ ป่าไม้
นิทานเรื่องไทรันโนซอรัสสู้กับสิงโตใครชนะ, แนะนำบทเรียน
นิทานเรื่องไทรันโนซอรัสสู้กับสิงโตใครชนะ, แนะนำบทเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติ
แร่ธาตุ, ให้วาดภาพทรัพยากรธรรมชาติ, สรุป