วิทยาศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัวเรา วัสดุที่เลือกมาทำของเล่น-ของใช้
แนะนำรายวิชา, ทบทวนการนำความร้อน
แนะนำรายวิชา, ทบทวนการนำความร้อน
นิทานเรื่อง กำเนินเตารีด กิจกรรม สำรวจของใช่ที่มรส่วนประกอบอะไรบ้าง
กิจกรรม สำรวจของใช้ทำจากอะไรบ้าง, ถามตอบ วัสดุที่เลือกมาทำของใช้