วิทยาศาสตร์
แหล่งพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าได้มาอย่างไร
ไฟฟ้ามาได้อย่างไร, ประโยชน์ของไฟฟ้า
ไฟฟ้ามาได้อย่างไร, ประโยชน์ของไฟฟ้า
ชุดกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน, ปัจจัยในการกำเนิดไฟฟ้า
คำถามท้ายกิจกรรม