วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
ทำไมโลกจึงโคจรรอบดวงอาทิตย์, การเกิดกลางวันกลางคืน
กิจกรรม วาดภาพการเกิดกลางวัน และกลางคืน