วิทยาศาสตร์
ดินในท้องถิ่น ดิน (กระบวนการเกิดดิน, ส่วนประกอบของดิน)
แนะนำรายวิชา, ภาพส่วนประกอบของดอกไม้
แนะนำรายวิชา, ภาพส่วนประกอบของดอกไม้
กระบวนการเกิดดิน
แผนภาพการเกิดดิน, กิจกรรม ให้นักเรียนเขียนแผนภาพ