วิทยาศาสตร์
แสงกับการมองเห็น แสงขาวประกอบด้วยแสงสีใดบ้าง, การเกิดรุ้ง
คำถามชวนคิด นกเพนกวินอยู่ในที่หนาวเย็นได้อย่างไร
คำถามชวนคิด นกเพนกวินอยู่ในที่หนาวเย็นได้อย่างไร
ปฏิบัติการทดลอง แสงสีขาวประกอบด้วยแสงสีใดบ้าง
สรุปผลการทดลอง แสงสีขาวประกอบด้วยแสงสีใดบ้าง