วิทยาศาสตร์
แรงและความดัน แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง, แรงลัพธ์
ตัวอย่างภาพ แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง
ตัวอย่างภาพ แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง
ตอบคำถามจากภาพ แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง
แรงคือ สิ่งที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุดเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนทิศ