วิทยาศาสตร์
แรงและความดัน แรงเสียดทานคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
แนะนำรายวิชา
แนะนำรายวิชา
ปฏิบัติการทดลอง แรงเสียดทานเป็นอย่างไร
สรุปผลการทดลอง แรงเสียดทานเป็นอย่างไร
แรงเสียดทานคือ แรงต้านของการเคลื่อนที่ของวัตถุ