วิทยาศาสตร์
ลม ฟ้า อากาศ น้ำ ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
กิจกรรม ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
กิจกรรม ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
อากาศเมื่อรับความร้อนจะขยายตัวลอยสูงขึ้น
ศรลม - เครื่องมือวัดทิศทางลม / แอนนิมอมิเตอร์ - เครื่องมือวัดอัตราเร็วลม