วิทยาศาสตร์
ดวงดาว โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดอะไรขึ้น
แนะนำรายวิชา
แนะนำรายวิชา
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากโลกหมุนรอบตัวเอง เช่น กลางวันกลางคืน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เช่น ฤดูกาล