วิทยาศาสตร์
การดำรงชีวิตของสัตว์ เราจัดกลุ่มสัตว์ได้อย่างไร (สัตว์มีกระดูกสันหลัง, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง)
ลักษณะของสัตว์ต่างๆ, การจัดกลุ่มสัตว์
ลักษณะของสัตว์ต่างๆ, การจัดกลุ่มสัตว์
ตอบคำถามจากภาพ โครงร่างแข็งภายในของสัตว์
โครงกระดูกมนุษย์