วิทยาศาสตร์
การดำรงชีวิตของสัตว์ การสืบพันธุ์ไม่อาศัยเพศของไฮดรา
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น แตกหน่อ สร้างสปอร์
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น แตกหน่อ สร้างสปอร์
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของไฮดรา
กิจกรรม วาดภาพการสืบพันธุ์ของไฮดรา