วิทยาศาสตร์
ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร
แนะนำรายวิชา, ประโยชน์ของน้ำ, สาเหตุของน้ำเสีย
แนะนำรายวิชา, ประโยชน์ของน้ำ, สาเหตุของน้ำเสีย
นำเสนอผลการทดลองใบที่ 1 – 5, สรุปผล
ตอบคำถามเรื่องน้ำเสีย, วิธีรักษาแหล่งน้ำ