วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเรา ภัยพิบัติที่มีต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
แนะนำรายวิชา, นิทานคลื่นยักษ์, ธรณีภัยพิบัติ
แนะนำรายวิชา, นิทานคลื่นยักษ์, ธรณีภัยพิบัติ
ธรณีภัยพิบัติ 9 ประเภท
ธรณีภัยพิบัติ (ต่อ) , สรุป